Ochrana soukromí

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dobrovolně poskytnutých mou osobou firmě Faras Czech s.r.o. za účelem zprostředkování zaměstnání a s jejich uchováním v databázi firmy Faras Czech s.r.o. po dobu nezbytně nutnou k dosažení stanoveného účelu. Firma Faras Czech s.r.o. se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, při jejich zpracování, ukládání a likvidaci a neposkytovat tyto osobní údaje žádné třetí straně s výjimkou potenciálního zaměstnavatele, a to pouze v průběhu procesu zprostředkování zaměstnání.

Spojte se s námi:

E-mail:
info@farascz.com
Skype:
farascz
Web:
www.farascz.com
Kancelář ČR:
+420 233 323 612
Adresa:
Faras Czech s.r.o.
Korunovační 32
170 00 Praha 7 Bubeneč
Česká republika
IČ:
24238279
Všechny kontakty